13%
تخفیف

مشاوره و نسخه پیچی

مدیر سایت
120
50 تومان
15%
تخفیف

درمان بدون دارو و سایر اعمال یداوی

مدیر سایت
120
1000000 تومان
30%
تخفیف

داروسازی و داروشناسی

مدیر سایت
120
10000 تومان
45%
تخفیف

اعمال یداوی،حجامت،دلک و غمز،فصد

مدیر سایت
120
1000000 تومان
25%
تخفیف

مزاج شناسی ، کلیات علم تشخیص ، تشخیص از زبان ، عنبیه ، نبض و علایم

مدیر سایت
120
1000000 تومان
35%
تخفیف
مبانی و کلیات طب،تغذیه،تدابیراصلاحی،کلیات مزاج شناسی

مبانی و کلیات طب،تغذیه،تدابیراصلاحی،کلیات مزاج شناسی

مدیر سایت
120
1000000 تومان