صفحه اصلی

محیا درس| کانون سلامت محیا

آموزش های کاربردی طب و سبک زندگی اسلامی

۵,۲۶۹
دقیقه آموزش کاربردی

6
عدد دوره آموزشی

405
نفر ثبت نام در دوره

اطلاعیه دوره ها

ثب نام دوره کاربر ماساژ

برای ثبت نام کلیک کنید

 

 

 

ثب نام دوره 7 سطح محیا خواهران تهران

برای ثبت نام کلیک کنید

 

 

ثب نام دوره تخصصی زنان قم

برای ثبت نام کلیک کنید

 

 

ثب نام دوره 7 سطح قم

برای ثبت نام کلیک کنید

 

 

ثب نام دوره تخصصی فشرده

برای ثبت نام کلیک کنید

 

بهترین دوره های آموزشی مقدماتی ، متوسط ، تخصصی

کلیه دوره ها

تصاویر دوره کاربر ماساز بانوان

{"visible_panels":"1","width":"900","height":"700","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"click","shadow":"false","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}

اطلاعیه ها