داروی حافظه

معرفی داروی حافظه طب اسلامی

موارد مصرف:

تقویت حافظه
درمان ضعف حافظه و فراموشی

ترکیبات:

1- زعفران یک مثقال
2-سعد هندی یک مثقال
3-کندر نر یک مثقال
4-فلفل سفید یک مثقال
5-سنای مکی یک مثقال
6-عسل خوب ده مثقال

همه را خوب اسیاب کرده و با ده مثقال عسل خوب مخلوط می کنیم.

 مقدار مصرف:یک قاشق چایخوری پر
 زمان مصرف:صبح ناشتا

 


download app

eita     sorosh   Telegram