دوره ها

عنبیه شناسی مقدماتی تهران


مجموعه کارگاه های تخصصی 

کلاس های تخصصی استاد اخوان 

کارگاه عنبیه شناسی مقدماتی

 

زمان : 30 آبان 

8 الی 12

مکان: اصفهان

سرفصل های دوره :

مزایا : 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

2-سایت

Mahyadars.ir

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

شماره پیامک : 09191441537

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

@mahyadars

 


بررسی عوامل بیماری(تهران)

مجموعه کارگاه های تخصصی 

کلاس های تخصصی استاد اخوان 

شرط ورود، گذراندن دوره مقدماتی است 

کارگاه بررسی عوامل بیماری ها

 زمان: 1 آذر

13 صبح الی 17

سرفصل های دوره :

1- فیزیولوژی بیماری های روحی، جسمی و روانی

2- بررسی تحلیلی علل بیماری ها

محل برگزاری  دوره : تهران

 

مزایا : 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

2-سایت

Mahyadars.ir

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

شماره پیامک : 09191441537

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

@mahyadars

 

 


زبان شناسی پیشرفته(تهران)


مجموعه کارگاه های تخصصی 

کلاس های تخصصی استاد اخوان 

تهران

کارگاه زبان شناسی پیشرفته

زمان:1 آذر ماه

ساعت 8 الی 12

سرفصل های دوره :

1️- بررسی قواعد و قوانین زبان شناسی

2- بررسی تحلیلی بیماری ها از روی زبان

 

محل برگزاری  دوره : تهران

مزایا : 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

2-سایت

Mahyadars.ir

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

شماره پیامک : 09191441537

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

@mahyadars

 

 


کارگاه عنبیه شناسی پیشرفته(تهران)


مجموعه کارگاه های تخصصی 

شرط ورود، گذراندن دوره مقدماتی است 

 

کارگاه عنبیه شناسی پیشرفته

زمان : 30 آبان 13 صبح الی 17

 

سرفصل های دوره :

1- مردمک و صلبیه شناسی

2- قواعد و قوانین عنبیه شناسی

3- بررسی ساختارهای عنبیه

4- بررسی تحلیلی ارگانی عنبیه شناسیظرفیت محدود

 

محل برگزاری  دوره : تهران

مزایا : 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

2-سایت

Mahyadars.ir

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

شماره پیامک : 09191441537

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

@mahyadars

 


چکیده سطح (2-1) تهران

نام دوره : چکیده سطح یک و دو

10 ساعت آموزشی

سر فصل ها سطح یک

1- آشنایی با منانی

2- آشنایی با نظام سلامت و بهداشت در اسلام

3- آشنایی با مبانی طب

4- آشنایی با 14 تدبیر اصلاحی

 

سر فصل ها سطح دو

1- آشنایی با عوامل بیماری

2- مزاج شناسی مقدماتی

3-عوامل تشخیص بیماری

4- آشنایی با شیوه تشخیص بیماری

5- عنبیه شناسی ، زبان شناسی  و نبض مقدماتی

6- آشنایی با تشخیص از ناخن ، مو ، ادرار ، مدفوع ، 

 
 

زمان دوره :  29 آبان

ساعت :   از 8 صبح الی 6 عصر

 

محل برگزاری  دوره : تهران

مزایا : 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

2-سایت

Mahyadars.ir

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

شماره پیامک : 09191441537

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

@mahyadars

 

 


کارگاه تخصصی عنبیه شناسی(اصفهان)


مجموعه کارگاه های تخصصی 

کلاس های تخصصی استاد اخوان 

کارگاه عنبیه شناسی پیشرفته

زمان : 22 آبان 14 الی 18

۸ ساعت آموزشی

مکان: اصفهان

سرفصل های دوره :

1-مردمک و صلبیه شناسی

2-قواعد و قوانین عنبیه شناسی

3-بررسی ساختارهای عنبیه

4-بررسی تحلیلی ارگانی عنبیه شناسیظرفیت محدود

 

محل برگزاری  دوره : اصفهان

مزایا : 

* با امکان دریافت گواهی معتبر دولتی و دانشگاهی

جهت هماهنگی با شماره زیراز طریق پیامک در ارتباط باشید

 ۹ تا ۱۲ صبح

03135604172

 

استاد :  اخوان


کارگاه تخصصی زبان شناسی اصفهان


مجموعه کارگاه های تخصصی 

کلاس های تخصصی استاد اخوان 

کارگاه زبان شناسی پیشرفته

زمان: 22 آبان ماه ساعت 8 الی 12

سرفصل های دوره :

1️- بررسی قواعد و قوانین زبان شناسی

2- بررسی تحلیلی بیماری ها از روی زبان

مکان: اصفهان

سرفصل های دوره :

1-مردمک و صلبیه شناسی

2-قواعد و قوانین عنبیه شناسی

3-بررسی ساختارهای عنبیه

4-بررسی تحلیلی ارگانی عنبیه شناسیظرفیت محدود

 

محل برگزاری دوره :

اصفهان

مزایا : 

* با امکان دریافت گواهی معتبر دولتی و دانشگاهی

جهت هماهنگی با شماره زیراز طریق پیامک در ارتباط باشید

 ۹ تا ۱۲ صبح

03135604172

 

استاد :  اخوان


سطح هفت (اصفهان

نام دوره :  تدریس و مربیگری

سطح : هفت

سرفصل آموزشی:

-1تکنیک های آموزش طب

-2روانشناسی تدریس

3-درسنامه های کلاس داری طب اسلامی

-4کلاسداری

-5کارگاه تدریس

-6کمک های اولیه امدادی

 

زمان دوره : 24 آبان ماه

ساعت : 8 ساعت آموزشی

محل برگزاری  دوره : اصفهان

مزایا : 

* با امکان دریافت گواهی معتبر دولتی و دانشگاهی

جهت هماهنگی با شماره زیراز طریق پیامک در ارتباط باشید

 ۹ تا ۱۲ صبح

03135604172

 

استاد :  اخوان


سطح شش(اصفهان)

نام دوره : سطح شش

نسخه پیچی 10 ساعت آموزشی

سر فصل ها

1-تکنیک های مشاوره
2-روانشناسی مخاطب 
3-نسخه پیچی
4-آشنایی با نسخه های مشهور
5-کارگاه مشاوره عملی
6-کمک های اولیه

زمان دوره : 23 آبان ماه

ساعت : 8 ساعت آموزشی

محل برگزاری  دوره : اصفهان

مزایا : 

* با امکان دریافت گواهی معتبر دولتی و دانشگاهی

جهت هماهنگی با شماره زیراز طریق پیامک در ارتباط باشید

 ۹ تا ۱۲ صبح

03135604172

 

استاد :  اخوان

 
 
 


سطح سه (قم)

 نام دوره : آشنایی با اعمال یداوی

سطح سه

8 ساعت آموزشی  2 ساعت پرسش و پاسخ 

سر فصل ها

1- حجامت خانگی

2- آشنایی با تدابیر عروقی و فصد

3- آشنایی با ماساژ اسلامی

4- آشنایی با تکنیک آزاد سازی و رفع انحراف لگن

5- کمک های اولیه

زمان دوره : 7 آبان

ساعت :8 ساعت آموزشی  2 ساعت پرسش و پاسخ

محل برگزاری  دوره : قم

مزایا : 

* با امکان دریافت گواهی معتبر دولتی و دانشگاهی

استان قم همراه با اسکان اردوگاهی خانوادگی و پذیرایی

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل نمایید

09191441537

09904040537

 

استاد :  اخوان


سطح دو (قم)

نام دوره : سطح دو

8 ساعت آموزشی و 2 ساعت پرسش و پاسخ

سر فصل ها

1- آشنایی با عوامل بیماری

2- آشنایی با مزاج شناسی

3-آشنایی مققدماتی با علم فراست و تشخیص

4- آشنایی با تشخیص از طریق مو،ناخن،قاذورات،علایم شناسی

5- عنبیه شناسی ، زبان شناسی  و نبض شناسی 

 

زمان دوره : 6 آبان ماه

ساعت : 8 ساعت آموزشی وو 2 ساعت پرسش و پاسخ

محل برگزاری  دوره : قم

مزایا : 

 

* با امکان دریافت گواهی معتبر دولتی و دانشگاهی

استان قم همراه با اسکان اردوگاهی خانوادگی و پذیرایی

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل نمایید

09191441537

09904040537

استاد :  اخوان

 

 
 
 سطح هفت تهران

نام دوره :  تدریس و مربیگری

سطح : هفت

سرفصل های آموزشی:

1- آشنایی تکنیک های آموزش طب
2- روانشناسی تدریس
3- درسنامه های کلاس داری طب اسلامی
4- کلاسداری
5- کارگاه تدریس
6- کمک های اولیه امدادی

🔵 زمان : 11 مهر

🔷 ۸ ساعت آموزشی

محل برگزاری  دوره : تهران

مزایا :

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

گواهی رایگان محیا با امضا استاد دوره و شرح سرفصل ها ویژه شرکت کنندگان هفت سطح که فارغ التحصیلان موفق در آزمون پایانی  شوند.

شماره پیامک : 09191441537

 

استاد   اخوان

 


سطح شش تهران

 

نام دوره :  نسخه پیچی 8 ساعت آموزشی

سطح 6

 

 سرفصل آموزشی:

1- تکنیک های مشاوره

2- روانشناسی مخاطب 

3- نسخه پیچی

4-  آشنایی با نسخه های مشهور

5-  کارگاه مشاوره عملی

6- کمک های اولیه 

تاریخ : 11 مهرماه

 

ساعت آموزشی : 8

محل برگزاری  دوره : تهران

مزایا : 

* با امکان دریافت گواهی معتبر 

شماره پیامک : 09191441537

 

استاد :  اخوان

 

 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

🔴گواهی رایگان محیا با امضا استاد دوره و شرح سرفصل ها ویژه شرکت کنندگان هفت سطح که فارغ التحصیلان موفق در آزمون پایانی  شوند.

 
 


کارگاه زبان شناسی پیشرفته(قم)

مجموعه کارگاه های تخصصی 

دهه پایانی صفر  همراه با اسکان اردوگاهی در قم مقدسه باشید
کلاس های تخصصی استاد اخوان 

شرط ورود، گذراندن دوره مقدماتی است 

کارگاه زبان شناسی پیشرفته

زمان: 9 آبان  ساعت 8 الی 12

 

سرفصل های دوره :

1- بررسی قواعد و قوانین زبان شناسی

2- بررسی تحلیلی بیماری ها از روی زبان

ظرفیت محدود

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

2-سایت

Mahyadars.ir

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

@mahyadars

 

 


کارگاه بررسی عوامل بیماری ها (قم)

مجموعه کارگاه های تخصصی 

دهه پایانی صفر  همراه با اسکان اردوگاهی در قم مقدسه باشید
کلاس های تخصصی استاد اخوان 

شرط ورود، گذراندن دوره مقدماتی است 

کارگاه بررسی عوامل بیماری ها

 زمان:   8 آبان از ۸ صبح الی 17

۸  ساعت آموزشی

سرفصل های دوره :

1- فیزیولوژی بیماری های روحی، جسمی و روانی

2- بررسی تحلیلی علل بیماری ها

ظرفیت محدود

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

2-سایت

Mahyadars.ir

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

@mahyadars

 

 


کارگاه درمان با مفردات

مجموعه کارگاه های تخصصی 

دهه پایانی صفر  همراه با اسکان اردوگاهی در قم مقدسه باشید
کلاس های تخصصی استاد اخوان 

شرط ورود، گذراندن دوره مقدماتی است 

 

کارگاه درمان با مفردات

 زمان : ۱۰ آبان ساعت ۱۴ الی 18

 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

2-سایت

Mahyadars.ir

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

@mahyadars


کارگاه درمان با غذا دارو


مجموعه کارگاه های تخصصی 

دهه پایانی صفر  همراه با اسکان اردوگاهی در قم مقدسه باشید
کلاس های تخصصی استاد اخوان 

شرط ورود، گذراندن دوره مقدماتی است 

 

کارگاه درمان با غذا دارو

زمان : 10 آبان ساعت ۸ الی ۱۲

 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

2-سایت

Mahyadars.ir

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

@mahyadars


کارگاه عنبیه شناسی پیشرفته


مجموعه کارگاه های تخصصی 

دهه پایانی صفر  همراه با اسکان اردوگاهی در قم مقدسه باشید
کلاس های تخصصی استاد اخوان 

شرط ورود، گذراندن دوره مقدماتی است 

 

کارگاه عنبیه شناسی پیشرفته

زمان : 9 آبان 14 صبح الی 18

4 ساعت آموزشی

 

سرفصل های دوره :

1-مردمک و صلبیه شناسی

2-قواعد و قوانین عنبیه شناسی

3-بررسی ساختارهای عنبیه

4-بررسی تحلیلی ارگانی عنبیه شناسیظرفیت محدود

 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

2-سایت

Mahyadars.ir

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

@mahyadars


کارگاه زبان شناسی پیشرفته(کرمان)


مجموعه کارگاه های تخصصی 

کلاس های تخصصی استاد اخوان 

شرط ورود، گذراندن دوره مقدماتی است 

کرمان

کارگاه زبان شناسی پیشرفته

زمان: 19 آبان ماه

ساعت 15 الی 19

سرفصل های دوره :

1️- بررسی قواعد و قوانین زبان شناسی

2- بررسی تحلیلی بیماری ها از روی زبان

 

مزایا : 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

6104337594723114

بنام دولابی

2-سایت

Mahyadars.ir

 

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

 

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

 

09137339060 

 

جوابگویی 8 الی 12

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

 

@mahyadars

 

 


کارگاه بررسی عوامل بیماری ها(کرمان)

 

کارگاه بررسی عوامل بیماری ها

 زمان: 18 آبان ماه

ساعت: 15 صبح الی 19

مکان دوره : کرمان

سرفصل های دوره :

1- فیزیولوژی بیماری های روحی، جسمی و روانی

2- بررسی تحلیلی علل بیماری ها

3-ریشه یابی بیماری های رایج و تکنیک های اصلاحی

 

 

مزایا : 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

6104337594723114

بنام دولابی

2-سایت

Mahyadars.ir

 

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

 

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

 

09137339060 

 

جوابگویی 8 الی 12

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

 

@mahyadars

 

 


کارگاه تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی (کرمان)

 

کارگاه تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی در اسلام

زمان : 17 آبان 

 ساعت 14 الی 18

سرفصل های دوره :

مبانی روانشناسی، علوم تربیتی و انسان شناسی در اسلام

روانشناسی رشد

بررسی تحلیل طب و مزاج شناسی در تربیت کودک و نوجوان

مهارت های فرزند آوری و فرزند پروری

مهارت های همسر یابی و همسرداری

بررسی اختلالات روانی

 

مزایا : 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

6104337594723114

بنام دولابی

2-سایت

Mahyadars.ir

 

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

 

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

 

09137339060 

 

جوابگویی 8 الی 12

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

 

@mahyadars

 

 


کارگاه تخصصی مزاج شناسی(کرمان)

 


1-مبانی و ارکان مزاج شناسی 


2-بررسی تحلیلی اخلاط و مزاج ها بصورت حرفه ای 


3-اصلاح اخلاط و امزاج


4-آشنایی با مزاج های ترکیبی 

زمان دوره : 17 آبان

 

ساعت ۸ صبح الی 12 

 

مکان دوره : کرمان

سرفصل های دوره :

1- فیزیولوژی بیماری های روحی، جسمی و روانی

2- بررسی تحلیلی علل بیماری ها

مزایا : 

امکان دریافت گواهی معتبر دانشگاهی و نظام مهندسی جهاد کشاورزی

طلاب و جهادگران ۵۰% تخفیف دارد.

شیوه های ثبت نام :

1-ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به روابط عمومی

6104337594723114

بنام دولابی

2-سایت

Mahyadars.ir

 

3-یا اپلیکیشن محیا مراجعه کنید .

 

ارتباط پیامکی با روابط عمومی دوره

 

09137339060 

 

جوابگویی 8 الی 12

09904040537

................................................................

جهت دریافت لینک تخفیف طلاب و جهادگران و همچنین سوالات مربوط به اختلالات انفورماتیک در ثبت نام به ایدی ذیل مراجعه فرمایید.

 

@mahyadars

 


سطح سه نیمه حضوری

سطح سه نیمه حضوری

 نام دوره : آشنایی با اعمال یداوی

 

دوره کاربردی طب اسلامی

 

سر فصل ها

1- حجامت مقدماتی

2- زالو اندازی مقدماتی

3- ماساژ ( تکنیک های آزاد سازی )

4- آشنایی با تکنیک اصلاح لگن

5- آشنایی تئوری با فصد

 

زمان دوره : بزودی

ساعت :  

 

محل برگزاری  دوره : قم

مزایا : 

 

* با امکان دریافت گواهی معتبر 

شماره پیامک : 09904040537

 

استاد :  اخوان


سطح دو نیمه حضوری

نام دوره : سطح دو نیمه حضوری

سر فصل ها

1- آشنایی با عوامل بیماری

2- مزاج شناسی مقدماتی

3-عوامل تشخیص بیماری

4- آشنایی با شیوه تشخیص بیماری

5- عنبیه شناسی ، زبان شناسی  و نبض مقدماتی

6- آشنایی با تشخیص از ناخن ، مو ، ادرار ، مدفوع ، 

 

زمان دوره : زمان  دوره اعلام می گردد

ساعت :   

 

محل برگزاری  دوره : قم

مزایا : 

 

* با امکان دریافت گواهی معتبر 

 

شماره پیامک : 09904040537

 

استاد :  اخوان

 
 


سطح یک نیمه حضوری

نام دوره : سطح یک نیمه حضوری

 

سر فصل ها

1- آشنایی با منانی

2- آشنایی با نظام سلامت و بهداشت در اسلام

3- آشنایی با مبانی طب

4- آشنایی با 14 تدبیر اصلاحی

 

زمان دوره :   زمان دوره اعلام می گردد

ساعت :   

محل برگزاری  دوره : قم

مزایا : 

* با امکان دریافت گواهی معتبر

شماره پیامک : 09904040537

 

استاد :  اخوان

 
 


سطح سه غیرحضوری

سطح سه غیر حضوری

 نام دوره : آشنایی با اعمال یداوی

 

دوره کاربردی طب اسلامی

 

سر فصل ها

1- حجامت مقدماتی

2- زالو اندازی مقدماتی

3- ماساژ ( تکنیک های آزاد سازی )

4- آشنایی با تکنیک اصلاح لگن

5- آشنایی تئوری با فصد

 

زمان دوره : بزودی

ساعت :  

 

محل برگزاری  دوره : قم

مزایا : 

 

* با امکان دریافت گواهی معتبر 

شماره پیامک : 09904040537

 

استاد :  اخوان


سطح دو غیر حضوری

نام دوره : سطح دو غیر حضوری

سر فصل ها

1- آشنایی با عوامل بیماری

2- مزاج شناسی مقدماتی

3-عوامل تشخیص بیماری

4- آشنایی با شیوه تشخیص بیماری

5- عنبیه شناسی ، زبان شناسی  و نبض مقدماتی

6- آشنایی با تشخیص از ناخن ، مو ، ادرار ، مدفوع ، 

 

زمان دوره : زمان  دوره اعلام می گردد

ساعت :   

 

محل برگزاری  دوره :قم

مزایا : 

 

* با امکان دریافت گواهی معتبر 

 

شماره پیامک : 09904040537

 

استاد :  اخوان

 
 download app

eita     sorosh   Telegram