سطح هفت (اصفهان
  • عنوان دوره | سطح هفت (اصفهان
  • نوع برگزاری | حضوری
  • محل برگزاری | قم
  • هزینه شرکت | 200000

توضیحات |

نام دوره :  تدریس و مربیگری

سطح : هفت

سرفصل آموزشی:

-1تکنیک های آموزش طب

-2روانشناسی تدریس

3-درسنامه های کلاس داری طب اسلامی

-4کلاسداری

-5کارگاه تدریس

-6کمک های اولیه امدادی

 

زمان دوره : 24 آبان ماه

ساعت : 8 ساعت آموزشی

محل برگزاری  دوره : اصفهان

مزایا : 

* با امکان دریافت گواهی معتبر دولتی و دانشگاهی

جهت هماهنگی با شماره زیراز طریق پیامک در ارتباط باشید

 ۹ تا ۱۲ صبح

03135604172

 

استاد :  اخوان


download app

eita     sorosh   Telegram