سطح شش(اصفهان)
  • عنوان دوره | سطح شش(اصفهان)
  • نوع برگزاری | حضوری
  • محل برگزاری | اصفهان
  • هزینه شرکت | 200000

توضیحات |

نام دوره : سطح شش

نسخه پیچی 10 ساعت آموزشی

سر فصل ها

1-تکنیک های مشاوره
2-روانشناسی مخاطب 
3-نسخه پیچی
4-آشنایی با نسخه های مشهور
5-کارگاه مشاوره عملی
6-کمک های اولیه

زمان دوره : 23 آبان ماه

ساعت : 8 ساعت آموزشی

محل برگزاری  دوره : اصفهان

مزایا : 

* با امکان دریافت گواهی معتبر دولتی و دانشگاهی

جهت هماهنگی با شماره زیراز طریق پیامک در ارتباط باشید

 ۹ تا ۱۲ صبح

03135604172

 

استاد :  اخوان

 
 
 


download app

eita     sorosh   Telegram