کارگاه بررسی عوامل بیماری ها
  • عنوان دوره | کارگاه بررسی عوامل بیماری ها
  • نوع برگزاری | حضوری
  • محل برگزاری | کرمان
  • هزینه شرکت | 150000

توضیحات |


مجموعه کارگاه های تخصصی 

کلاس های تخصصی استاد اخوان 

شرط ورود، گذراندن دوره مقدماتی است 

کارگاه بررسی عوامل بیماری ها

 زمان: 18 مهر ماه از ۸ صبح الی 18

۸  ساعت آموزشی

سرفصل های دوره :

1- فیزیولوژی بیماری های روحی، جسمی و روانی

2- بررسی تحلیلی علل بیماری ها


download app

eita     sorosh   Telegram