کارگاه تخصصی مزاج شناسی
  • عنوان دوره | کارگاه تخصصی مزاج شناسی
  • نوع برگزاری | حضوری
  • محل برگزاری | کرمان
  • هزینه شرکت | 80000

توضیحات |


مجموعه کارگاه های تخصصی 

کلاس های تخصصی استاد اخوان 

شرط ورود، گذراندن دوره مقدماتی است 

نام دوره : کارگاه مزاج شناسی حرفه ای 

سرفصل های دوره :


1-مبانی و ارکان مزاج شناسی 
2-بررسی تحلیلی اخلاط و مزاج ها بصورت حرفه ای 
3-اصلاح اخلاط و امزاج
4-آشنایی با مزاج های ترکیبی 

زمان دوره : 17 مهر ساعت ۸ صبح الی 12 
۸ ساعت آموزشی ‌کارگاهی


download app

eita     sorosh   Telegram