زناشویی اسلامی
  • عنوان دوره | زناشویی اسلامی
  • نوع برگزاری | حضوری
  • محل برگزاری | کارگاه تخصصی
  • هزینه شرکت | 150000

توضیحات |

کارگاه تخصصی محیا برگزار میکند

ویژه بانوان

زناشویی اسلامی

استاد: سرکار خانم پناه

زمان : 23 مرداد ماه

ساعت : 15 الی20

مکان : قم 

برای هماهنگی ثبت نام لطفا به سایت زیر ویا اپلیکیشن محیا
مراجعه فرمایید

Mahyadars.ir

ارسال تصویر رونوشت مبلغ واریزی به شماره
09904040537

 


download app

eita     sorosh   Telegram