سطح سه غیرحضوری
  • عنوان دوره | سطح سه غیرحضوری
  • نوع برگزاری | غیر حضوری
  • محل برگزاری | قم
  • هزینه شرکت | 0

توضیحات |

سطح سه غیر حضوری

 نام دوره : آشنایی با اعمال یداوی

 

دوره کاربردی طب اسلامی

 

سر فصل ها

1- حجامت مقدماتی

2- زالو اندازی مقدماتی

3- ماساژ ( تکنیک های آزاد سازی )

4- آشنایی با تکنیک اصلاح لگن

5- آشنایی تئوری با فصد

 

زمان دوره : بزودی

ساعت :  

 

محل برگزاری  دوره : قم

مزایا : 

 

* با امکان دریافت گواهی معتبر 

شماره پیامک : 09904040537

 

استاد :  اخوان


download app

eita     sorosh   Telegram