سطح دو غیر حضوری
  • عنوان دوره | سطح دو غیر حضوری
  • نوع برگزاری | غیر حضوری
  • محل برگزاری | قم
  • هزینه شرکت | 0

توضیحات |

نام دوره : سطح دو غیر حضوری

سر فصل ها

1- آشنایی با عوامل بیماری

2- مزاج شناسی مقدماتی

3-عوامل تشخیص بیماری

4- آشنایی با شیوه تشخیص بیماری

5- عنبیه شناسی ، زبان شناسی  و نبض مقدماتی

6- آشنایی با تشخیص از ناخن ، مو ، ادرار ، مدفوع ، 

 

زمان دوره : زمان  دوره اعلام می گردد

ساعت :   

 

محل برگزاری  دوره :قم

مزایا : 

 

* با امکان دریافت گواهی معتبر 

 

شماره پیامک : 09904040537

 

استاد :  اخوان

 
 


download app

eita     sorosh   Telegram