سطح یک غیرحضوری
  • عنوان دوره | سطح یک غیرحضوری
  • نوع برگزاری | غیر حضوری
  • محل برگزاری | قم
  • هزینه شرکت | 0

توضیحات |

نام دوره : سطح یک غیر حضوری

 

سر فصل ها

1- آشنایی با منانی

2- آشنایی با نظام سلامت و بهداشت در اسلام

3- آشنایی با مبانی طب

4- آشنایی با 14 تدبیر اصلاحی

 

زمان دوره :   زمان دوره اعلام می گردد

ساعت :   

 

محل برگزاری  دوره : غیر حضوری قم

مزایا : 

 

* با امکان دریافت گواهی معتبر

شماره پیامک : 09904040537

 

استاد :  اخوان

 
 


download app

eita     sorosh   Telegram