سطح چهار اصفهان
  • عنوان دوره | سطح چهار اصفهان
  • نوع برگزاری | حضوری
  • محل برگزاری | اصفهان
  • هزینه شرکت | 200000

توضیحات |

نام دوره :  دارو شناسی و دارو سازی

سر فصل ها

1- آشنایی با سبک های متنوع نسخه های حکما اسلامی

2- دارو سازی اسلامی 

3- اشنایی اجمالی با مفردات روایی

 

زمان دوره : 31 مرداد ماه 

ساعت : 10

محل برگزاری  دوره : اصفهان

مزایا : 

 

* با امکان دریافت گواهی معتبر

شماره پیامک : 09904040537

 

استاد :  اخوان

 

 

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل نمایید

09309221831

 03135604172

ساعت پاسخگویی 

10 الی 12 

18 الی 20


download app

eita     sorosh   Telegram